MÃ SỐ: DN50/DN65
NGÀM VAN, TRỤ, LĂNG BẰNG ĐỒNG THAU