MÃ SỐ Model: OLP80
KIM THU SÉT ONAY, PR= 40M- THỔ NHĨ KỲ