Mã số : Nohmi FDLJ906-DW-65
NOHMI ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH