Mã số : AH-0217
NÚT NHẤN KHẨN VUÔNG BỂ KÍNH HORING