Mã số : AH-02212-4L
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 4 KÊNH HORING/TAIWAN