Mã số : YF1-0045L
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 45 KÊNH YUNYANG