Mã số : FAP128PN-B43
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 60 ~ 100 KÊNH