Mã số : YF1-0070L
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 70 KÊNH YUN YANG