Mã số : FAP230N-1L
TRUNG TÂM BÁO CHÁY NOHMI 1 KÊNH