Mã số : FAPN105N-R-10L
TRUNG TÂM BÁO CHÁY NOHMI 10 KÊNH