Mã số : FAP232N-5L
TRUNG TÂM BÁO CHÁY NOHMI 5 KÊNH