Công ty TNHH Thiết bị PCCC Duyên Hải

Đ/c: Số 3/178 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

ĐT: 0225.2213731   –  0225.3731772.

Hotline: 0974775040

Email: pcccduyenhai@gmail.com

Website: pcccduyenhai.com