Mã số : ABC 6kg
BÌNH CHỮA CHÁY CẦU TỰ ĐỘNG BỘT ABC